Romana Engleza

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

     DOBRE PROD SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.suportiinmatriculare.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.  

     Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.suportiinmatriculare.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.suportiinmatriculare.ro .

      Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, DOBRE PROD SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor DOBRE PROD SRL sub brand-ul: www.suportiinmatriculare.ro, sau alte Brand-uri partenere.

     Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

           

           1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

      DOBRE PROD SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 

     A. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea produselor si serviciilor furnizate de site-ul www.suportiinmatriculare.ro

     B. Activități comerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse pe website-ul www.suportiinmatriculare.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică. 

     C. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor DOBRE PROD SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului. 

     D. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul - www.suportiinmatriculare.ro),  îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.

     E. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. 


          2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

     Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

     A. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea produselor si serviciilor furnizate de site-ul www.suportiinmatriculare.ro:

          – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.suportiinmatriculare.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

     B. Pentru activități comerciale de vânzări de produse si servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.suportiinmatriculare.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

           – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare.

     C. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor DOBRE PROD SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

          – nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, DOBRE PROD SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.

     D. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferite de DOBRE PROD SRL, îmbunătățirea calității produselor si serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

          – nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți– în plus, DOBRE PROD SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.

     E. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

     Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca DOBRE PROD SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea DOBRE PROD SRL. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.


           3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

      În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, DOBRE PROD SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

     – partenerilor contractuali ai DOBRE PROD SRL (cum este cazul companiilor cu care DOBRE PROD SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

     – furnizori de servicii (de marketing, servicii de curierat, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă DOBRE PROD SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu DOBRE PROD SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.   

Datele înregistrate de www.suportiinmatriculare.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor www.suportiinmatriculare.ro


          4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 

     • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

     • de acces la datele dvs. cu caracter personal;

     • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;

     • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

     • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

     • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.


     Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către DOBRE PROD SRL prin accesarea formularului de contact la adresa www.suportiinmatriculare.ro/contact.

     Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către DOBRE PROD SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa www.suportiinmatriculare.ro/contact/  a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către departamentul specializat al DOBRE PROD SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.


          5. Prevederi speciale legate de minori 

     DOBRE PROD SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

     DOBRE PROD SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

     Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de produse si servicii sau orice comunicații pe site-ul DOBRE PROD SRLL, ori participarea la concursuri sau campanii ale DOBRE PROD SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.  

     Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la DOBRE PROD SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

     De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

     Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.


          6. Durata prelucrării datelor 

     Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Excepție: Pentru datele comerciale, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, DOBRE PROD SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

     Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.


          7. Alte informații

      Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. 

     La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi arhivate, integral ori parțial, pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață., în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.


Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, DOBRE PROD SRL nu își asumă nicio responsabilitate. 

whatsapp